Information security

UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi), kuruluş tarafından kaydı tutulan bütün fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruma taahhüdünde bulunur. Bu taahhüt; yetkilerini, stratejik hedeflerini ve günlük işleyişini desteklemek ve mümkün kılmak kadar paydaşlarını korumak amacını da taşır.

Siber güvenlik sorununu bildirme: Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kamuoyunu, kuruluşun kamuya açık bilgi sistemleri ve varlıklarındaki güvenlik açıklarının yanı sıra siber güvenlik sorunlarını da bildirerek, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sistemlerini ve varlıklarını korumak için gösterdiği çabalara yardımcı olmaya teşvik eder.

Bilgi Güvenliği Onur Listesi: BM Kadın Birimi, keşfedilen güvenlik sorunlarını ve güvenlik açıklarını bildirerek kuruluşun bilgi sistemleri, verileri ve BİT kaynaklarının güvenliğini artırmaya yardımcı olan kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini sunar.

Dolandırıcılık uyarısı: E-posta, internet siteleri, posta ya da faks yoluyla yaygınlaştırılan bazı yazışmalar, sahtecilik amacıyla BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler ve/veya yetkilileri tarafından veya bunlarla bağlantılıymış gibi düzenlenmektedir. Bu tür yazışmalar, alıcılarından para ve/veya çoğu durumda kişisel bilgi elde etmek için dolandırıcılık amacıyla yapılmaktadır. Bu yazışmalara ve taleplere karşı dikkatli olunması önerilir.